Sunday, September 14, 2008

Grækenland: Kapitalisterne flår den arbejdende befolkning via pris- og skattestigninger

Af Anasintaxi
Kommunistisk Politik 18, 2008

Der er krise i Euroland, og overalt søger de herskende at vælte krisens byrder over på den arbejdende befolkning – og overalt gås der til modstand.
De græske marxist-leninisters blad Anasintaxi beskriver her situationen i dette land.

I løbet af de seneste fem år, hvor det monarkistisk-fascistiske parti “Nyt Demokrati” har været ved magten, har der været tale om en brat og betydelig nedgang i levestandarden for størstedelen af befolkningen. Årsagen til dette er de gentagne pris- og skattestigninger, der er blevet pålagt af Karamanlis’ regering som led i dens ekstreme nyliberale økonomiske politik.

Statsministeren og hans kabinets holdning til den høje inflation og de næsten daglige prisstigninger på masseforbrugsartikler er så meget mere provokerende, da den eneste “grund”, de kan diske op med, er stigningen i priserne på råolie og den såkaldte “importerede inflation”. 
Deres påstand er anstødelig, da fødevareartikler er meget billigere i andre EU-lande på trods af den kendsgerning, at produktionsomkostningerne dér er højere, og de ansatte tjener omgang tre gange så meget som de 7-900 euro, som er gennemsnitslønnen i Grækenland.
De borgerlige økonomer begrænser, som ægte forsvarere af kapitalismen, den økonomiske substans af inflationen ved at identificere den med en af dens ydre former, der udtrykkes via stigningen i priserne. Inflationen er imidlertid ikke et nyt eller ukendt fænomen i den kapitalistiske økonomi. Den er et uundgåeligt fænomen i den kapitalistiske produktionsmåde, generelt set, og i cirkulationssfæren i særdeleshed, hvis kanaler oversvømmes med overflødige bankregninger, som resulterer i en stigning i priserne på livsfornødenheder.

Ved siden af det generelle spørgsmål om inflation, der bruges af kapitalen som middel til omfordeling af indkomsterne på bekostning af arbejderklassen, ligger kilden til den nuværende prisstigningsbølge i det faktum, at monopolerne selv har fastsat priserne på et meget højt niveau med det åbenbare mål at øge profitterne, og endvidere ved den spekulative måde, hvorpå industrialisterne, de store grossister og detailhandlerne fastsætter priserne. Alt i alt er det ikke væsensforskelligt fra den mafia-agtige kapitalisme i Rusland eller andre østeuropæiske lande.
Tilfældet med landbrugs- og mejeriprodukter er helt typisk eksempel på dette. De store forhandlere og supermarkederne putter kæmpe profitter i lommerne, samtidig med at landmændenes indkomster endog ikke dækker produktionsomkostningerne, og resten af det arbejdende folk bruger store pengebeløb på fødevarer og andre masseforbrugsartikler.

En anden faktor, der medvirker til den uhørte stigning i priserne, er den ekstreme nyliberale økonomiske politik, som forfølges af Karamanlis’ regering. Denne politik støtter blandt andet den tøjlesløse spekulation, og den har gennemtvunget gentagne prisstigninger på elektricitet (to gange i 2008), vand, telefon, porto og en fordobling af busbilletter, færgebilletter og andre billetter.

Den skyhøje inflation, de enorme prisstigningsbølger (hovedsageligt på masseforbrugsprodukter) og de gentagne skattestigninger sammen med de uforandrede lønninger og den i stort omfang udhulede realløn, har resulteret i et alvorligt (og langt mere mærkbart end de foregående år) fald i levevilkårene for arbejderklassen og tvunget millioner ud i underernæring, sult og subsistensløshed – ikke mindst dem på lavindkomster på 7-900 euro, de mange arbejdsløse og deltidsansatte (semibeskæftigede) og de mange tusinde pensionister.
De nuværende realiteter for landets kapitalistiske økonomi modbeviser på daglig basis myten om, at “priserne falder som en følge af konkurrencen”, som er blevet lovprist som den absolutte sandhed af forsvarerne for de kapitalistiske interesser.

Det eneste råd, som det latterlige og inkompetente kabinet giver til den arbejdende befolkning, er at løbe dagen lang fra det ene supermarked til det andet for at lede efter billigere varer. På den måde undervurderer de brutalt befolkningens intelligens.

Forkortet version af en hovedartikel fra avisen “Anasintaxi” 31. juli 2008, som er oversat dansk af Kommunistisk Politik.
“Bevægelsen for Reorganisering af det Kommunistiske Parti i Grækenland 1918-55
Hjemmeside:
www.geocities.com/anasintaxi

No comments: